O společnosti

O společnosti

Společnost TC TRANSCENTRUM spol. s r.o. byla založena v r. 1991 a předmětem jejího hlavního podnikání jsou skladovací a celní služby, dopravně-spediční činnost, pronájem a správa vlastních nemovitostí. Struktura společnosti je rozdělena na několik hospodářských středisek.

Středisko komerční spisovny TC TRANSCENTRUM zahájilo svoji odbornou činnost v létě r. 2005 a je umístěno ve vlastním skladovém areálu v obci Krnsko čp. 184 u Mladé Boleslavi, nedaleko dálnice D10 směrem na Prahu. Tyto skladovací prostory byly schváleny příslušným Státním oblastním archivem v Praze pod č.j. SOAA-3681/20-2005 k archivaci dokumentů typu „S“ a splňují zákonné podmínky pro stavby archivních budov, v souladu s ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Koncesní listina s ev.č. 320704-13583900 k předmětu podnikání „Vedení spisovny“ byla udělena dne 17.8.2005. Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů pod čj.235/05-REG bylo uděleno Úřadem pro ochranu osobních údajů dne 5.4.2005.

Skladové prostory jsou celkově plášťově zabezpečeny ve II. a III. bezpečnostním stupni s  elektronickou bezpečnostní (EZS) a požární signalizací (EPS). Spisovna je vybavena potřebným zařízením k archivaci, skartaci, kopírování a k vyhledávání dokumentů, včetně zasílání. Její chod v současnosti zajišťují 3 zaměstnanci + 1 stálý pomocník. Vedoucí spisovny a její zástupce mají předchozí 20-letou praxi v oboru. Základní provozní doba je v pracovních dnech zajištěna od 7-15h a po domluvě i v jiném potřebném čase.

Stávající kapacita archivů je 10.300bm a k vybavení regály je stavebně připraven další prostor ve výši 2.000bm.