O společnosti

O společnosti

Komerční spisovna v Krnsku zahájila svoji odbornou činnost v létě roku 2005 jako nová provozovna firmy TC TRANSCENTRUM spol. s r.o. a předmětem jejího hlavního podnikání byly skladovací a archivní služby. Dne 26.6.2018 došlo rozhodnutím valné hromady k rozdělení společnosti TC TRANSCENTRUM, spočívající v odštěpení a osamostatnění této pobočky, včetně převodu jejího jmění na nově vzniklou společnost Komerční spisovna Krnsko s.r.o.

Komerční spisovna nabízí veškeré služby v oblasti externí archivace a zákonné skartace dok. činných firem, firem v likvidaci či insolvenci, včetně poradenství.

Spisovna je umístěna ve vlastním skladovém areálu v obci Krnsko čp. 184 u Mladé Boleslavi, nedaleko dálnice D10 směrem na Prahu. Tyto skladovací prostory byly prohlédnuty a schváleny příslušným Státním oblastním archivem v Praze pod č.j. SOAA-III/4925/2018/2 (dřívější schválení před odštěpením bylo SOAA-3681/20-2005) k archivaci dokumentů znaku „S“ a splňují zákonné podmínky pro stavby archivních budov, v souladu s aktuálním ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Koncesní listina s č.j. ObŽÚ/U4734/2018/RAT k předmětu podnikání „Vedení spisovny“ byla udělena dne 16.7.2018 (dřívější ObŽÚ405/0140/R byla ze dne 17.8.2005).

Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů pod čj. 235/05-REG bylo uděleno Úřadem pro ochranu osobních údajů dne 5.4.2005. S novým obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně údajů (GDPR) došlo dne 25.5.2018 ke zrušení oznamovací povinnosti a aktualizace registru zpracování osobních údajů byla ukončena.

Prostory jsou celkově plášťově zabezpečeny ve II. a III. bezpečnostním stupni s elektronickou bezpečnostní (EZS) a požární signalizací (EPS). Spisovna je vybavena potřebným zařízením k archivaci, skartaci, kopírování a k vyhledávání dokumentů, včetně zasílání. Její chod v současnosti zajišťuje 5 zaměstnanců a 2 stálí pomocníci na objednávku. Vedoucí spisovny a její zástupce mají předchozí více než 20letou praxi v oboru. Základní provozní doba je v pracovních dnech zajištěna od 7-15h a po domluvě i v jiném potřebném čase.

Stávající kapacita vlastních archivních skladů je 12.200bm. V současnosti je dokončena výstavba nového nájemního skladu v areálu mateřské firmy o kapacitě 10.000bm (10km), se zapsáním druhé provozovny na adrese Boleslavská 98/6, 293 06 Kosmonosy.