O společnosti

O společnosti

      Komerční spisovna v Krnsku zahájila svoji odbornou činnost v létě r. 2005 jako nová provozovna firmy TC TRANSCENTRUM spol. s r.o. a předmětem jejího hlavního podnikání byly skladovací a archivní služby. Dne 26.6.2018 došlo rozhodnutím valné hromady k rozdělení společnosti TC TRANSCENTRUM, spočívající v odštěpení a osamostatnění této pobočky, včetně převodu jejího jmění a závazků na nově vzniklou společnost Komerční spisovna Krnsko s.r.o.

Komerční spisovna nabízí veškeré služby v oblasti externí archivace a zákonné skartace dok. činných firem, firem v likvidaci či insolvenci, včetně poradenství ve spisové službě.

Spisovna je umístěna ve vlastním skladovém areálu v obci Krnsko čp. 184 u Mladé Boleslavi, nedaleko dálnice D10 směrem na Prahu.

Tyto skladovací prostory byly prohlédnuty a schváleny příslušným Státním oblastním archivem v Praze pod č.j. SOAA-III/4925/2018/2 (dřívější schválení před odštěpením bylo SOAA-3681/20-2005) k archivaci dokumentů znaku „S“ a splňují zákonné podmínky pro stavby archivních budov, v souladu s aktuálním ustanovením zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Koncesní listina s č.j. ObŽÚ/U4734/2018/RAT k předmětu podnikání „Vedení spisovny“ byla udělena dne 16.7.2018 (dřívější ObŽÚ405/0140/R byla ze dne 17.8.2005).

Skladový areál se nachází mimo záplavové území (č.j. 311300/jb/05/040 Povodí Labe), není v ochranných pásmech vzletových a přistávacích drah letišť (č.j. 710/05-720 Úřad pro civilní letectví) a koncentrace znečišťujících látek jsou podlimitní (č.j. OČO-39/05 ČHÚ)

Skladové prostory jsou celkově plášťově zabezpečeny ve II. a III. bezpečnostním stupni s elektronickou bezpečnostní (EZS) a požární signalizací (EPS), splňují i VDA doporučené archivní standardy v automobilovém průmyslu. Spisovna je vybavena potřebným zařízením k archivaci, skartaci, kopírování a k vyhledávání dokumentů, včetně zasílání. Její chod v současnosti zajišťuje 5 zaměstnanců a 2 stálí pomocníci na objednávku. Vedoucí spisovny má předchozí více než 20letou praxi v oboru. Základní provozní doba je v pracovních dnech zajištěna od 8-14h a po domluvě i v jiném potřebném čase.

Stávající kapacita vlastních archivních skladů v Krnsku je 12.200bm. Od roku 2019 má spisovna v pronájmu další nový archivní sklad v areálu mateřské firmy o kapacitě 10.000bm (10km), s vydáním nové koncesní listiny č.j. ObŽÚ/U719/2019/KRA a se schválením této druhé provozovny na adrese Boleslavská 98/6, 293 06 Kosmonosy.